Verksamhetsområden

Pampas Marinentreprenad verkar brett och stödjer dig i allt, från att bärga en fritidsbåt som sjunkit, till att bygga upp en ny hamn eller att understödja vid brobyggen. 

Vår verksamhet kan delas in i fyra huvudområden:

 

Uthyrning av arbetspontoner

I vår fartygsflotta finns ett flertal båtar, pråmar och arbetsmaskiner. Vi kan lyfta upp till 20 ton med egen kran. Om tyngre resurser krävs hyr vi in det. 

Arbetspontoner används vid fördel i samband med inspektion eller reparation av broar.

Om du behöver köra ut material eller andra saker till huset i skärgården eller i Mälaren, har vi resurserna för att utföra transporten. Lyftkran eller grävmaskin ställer vi på pråmen om jobbet så kräver.

Alla pråmar kan hyras per dag eller för en längre period. En ponton kan också användas för lagring av material vid ett större projekt eller varför inte ställa byggbodar på den om utrymme saknas på land.

IMG_5413.JPG

 

Bärgning och bogseringsuppdrag

Vid en bärgning behövs en till två arbetsbåtar, saneringsredskap i form av länsar för att miljöavgränsa området så att eventuella oljeprodukter från den sjunkna båten inte sprids, kraftiga pumpar, lyftstroppar som klarar vikten på just denna båt samt en kranponton = kran och ponton för själva lyftet. Nästan alltid behövs det även dykare för att slinga båten på ett säkert sätt. Vid fartygsbärgningar behövs ovanstående men i en mycket grövre kaliber samt en miljö- och saneringsponton för att kunna pumpa över oljehaltigt länsvatten. Förebyggande miljöåtgärder är alltid med i vår planering. Det är ett personalkrävande arbete eftersom bärgningar ofta blir akuta projekt.   

Vi har bogserbåtar i olika storlekar. Generellt bogserar vi båtar upp till 500 ton. Ring oss för bogsering av båtar eller annan utrustning.

Bogsering1.jpg

 

Byggnation, installation och reparation av bryggor, kajer och hamnanläggningar

Hamnanläggningar görs alltid i samråd med beställaren oavsett om det är en kommun eller privatperson som är beställare. Förutsättningarna är alltid olika, ibland kanske befintlig brygga behöver repareras samtidigt som en ny läggs ut.

Bryggor kräver olika material beroende på djupförhållande, sjötrafik och om arbetet ska utföras i sött eller bräckt vatten. Vad vi alltid har med oss är ponton med ändamålsenlig utrustning, ett par båtar, syrafast kätting i rätt dimension och längd, schackel, tamp och bojstenar i överenskommen vikt.

Om pålningsarbete, snickeri eller bojutläggning krävs löser vi det också på bästa sätt.

Har du ett sjönära borrningsuppdrag men har svårt med logistiken? Vi kan hjälpa till med transport vattenvägen eller att hyra ut en arbetsponton under projektet. 

Har isen varit elak mot bryggorna under vintern? Behöver bryggan eller bojen förtöjas om? Har kättingen snart rostat sönder och behöver bytas? Ska skärgårdsstugan utökas med ett Attefallshus? Vi lastar 800 ton på vår största pråm om det krävs.

IMG_4613.jpg

Isbrytning

Vi har fyra båtar för isbrytning, Atlas, Storvik, J.A. Enhörning och Juho. Vi går på fast kontrakt eller enskilda uppdrag, allt efter behov.