Wavestar  - Vågkraftverk byggt i Polen 2009. Avancerat jack-upsystem som kan byggas om och användas på flera olika områden. Säljs för vår räkning via Shipsforsale. För mer information och bilder klicka på länken nedan:   https://shipsforsale.com/ships/shipid/1013/

Wavestar - Vågkraftverk byggt i Polen 2009. Avancerat jack-upsystem som kan byggas om och användas på flera olika områden. Säljs för vår räkning via Shipsforsale. För mer information och bilder klicka på länken nedan:

https://shipsforsale.com/ships/shipid/1013/