Om Pampas Marinentreprenad

Pampasgruppen är ett familjeföretag med säte i Solna. Det grundades av far och son, Richard och Christoffer Bergström och är mest känd för anläggningen Pampas Marina där verksamhet bedrivits i båtbranschen sedan 1991. Innan verksamheten i Solna startade drev familjen Bergström en marina i Alvik under flera år. 

År 2000 bildade Richard Bergström Aquavilla som började producera praktfulla flytande villor för ett permanentboende på vatten. Flera av Aquavillorna placerades i Pampas hamn i Solna vilken var den första kommunen i Sverige att kunna erbjuda boende och mantalsskrivning på vatten.

Med all den erfarenhet som byggts upp under alla år med utvecklingen av marinan och diverse andra projekt startades marinans nya affärsområde - Pampas Marinentreprenad. Verksamheten har därefter utvecklats i snabb takt och vi har idag en av Sveriges största privatägda flottor och kan med den ta oss an de flesta typerna av uppdrag.

År 2016 knoppades avdelningen av från moderbolaget och Pampas Marinentreprenad AB bildades som ett helt fristående bolag med Christoffer Bergström som ensam ägare. Samma personal och samma erfarenhet som tidigare men med nytt organisationsnummer.

Vi ser fram emot ditt samtal och alla framtida spännande projekt som väntar oss! 

Följ oss gärna på Instagram:

@pampasmarinentreprenad