Kvalitet-Miljö-Arbetsmiljö

Vi på Pampas Marinentreprenad älskar vår arbetsmiljö, sjön och havet! Därför värnar vi självklart om den och strävar alltid efter att minimera vår miljöpåverkan. De flesta av våra arbetsbåtar har moderna motorer som uppfyller de senaste miljökraven. Senast ut var vår arbetsbåt Trucken som fick nya motorer från Scania installerade 2018.

Vid arbete där risk för kemikalieutsläpp föreligger, till exempel vid båtbärgningar, används alltid saneringsmaterial i form av länsar och absorptionsmaterial. Avfall från verksamheten sorteras i fraktioner och återvinns.

Atlas bryter is i Vaxholm 2019

Atlas bryter is i Vaxholm 2019

 

Pampas Marinentreprenad följer ett kvalitets- och miljöledningssystem. All
personal är ansluten till ID06.